Stormwind SImulator v. 6.0.306 finns tillgänglig. Versionen innehåller hela årets 2020 utveckling, bl.a. är hämtningen av väderdata från Meteorologiska Institutet korrigerad, farkosterna har nu realistiskt vindfång och dynamiken tillåter nu mycket minimala rörelser även för de tyngsta fartygena. Läs mera i Release Notes!

Uppdateringen sker inne i simulatorn. Tryck Esc och välj Settings/Update. Tryck sedan knapparna Check, Get och Install, och följ instruktionerna.

Om du har problem, kontakta oss!

Vi jobbar fortfarande för fullt på nästa version av simulatorn, denna kommer att inkludera hela Finland och eventuellt delar av eller hela andra länder.