Några små förbättringar:

  • Ny splash screen
    Nu blir en liten logo synlig medan programmet startar.
  • Progress indicator
    Vid första start dröjer det en god stund men programmet säger inget. Nu blir en liten svart räknare synlig i övre vänsta hörnet. Som viktig underhållning för dej. Syns även vid normal användning ibland.
  • Borttappade sjökort
    I vissa programversioner hittades inte alltid korten. Problem med små/stora bokstäver. Fixat.

Kolla in de nya bilderna på Stormwind-webbens framsida!