Vi önskar dej ett Gott Nytt År 2017!


Q: Varför är vi så tysta?

A: Vi utvecklar. Datorerna går heta som bäst. Simulatorns följande version har markanta förbättringar.