Stormwind Controller & Wheel

Post Reply
Message
Author
Stormwind
Site Admin
Posts: 463
Joined: 28 Jun 2018 22:22

Stormwind Controller & Wheel

#1 Post by Stormwind » 19 Dec 2019 07:48

En installation hos Västra Nylands Räddningsverk. Stormwind Controller och Stormwind Wheel är vår egen produktutveckling. I komplett utförande finns det 2 st Controllers, den ena anänds enbart av rorsmannen (axlarna för vattenjets skopor) och den andra är i gemensamt bruk, så att rorsmannen använder spakarna (maskinernas varvtal) och navigatören resten. Även om vanliga hushåll kan köpa apparaterna, så kan prisnivån vara ett hinder, Stormwind Controller kostar ca 230 euro + moms (utan USB-kabel, beroende på version) och Stormwind Wheel 300 euro + moms (med ratt men utan USB-kabel, beroende på version). Apparaterna måste beställas, och det finns i allmänhet en leveranstid. Apparaterna är programmerbara i simulatorn. De har gummitassar och behöver inte fästas i underlaget. Fanerskivan och det vita röret är räddningsverkets egen lösning. Bildens installation är flyttbar, datorerna och bildskärmarna är på bordet intill.

Asennus Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitoksella. Stormwind Controller ja Stormwind Wheel ovat omaa tuotekehitystämme. Täydelliseen työympäristöön tarvitaan 2 kpl Stormwind Controller-ohjainta, toinen on ainoastaan ruorimiehen käytössä (akselit vesijettien kauhoja varten) ja toinen yhteiskäytössä, siten että akselit ovat ruorimiehen käytössä (akselit koneiden kierroksia varten) ja loput navigaattorin käytössä. Vaikka ohjaimia toimitetaan myös kotitalouksille, saattaa hinta olla esteenä, Stormwind Controller maksaa noin 230 euroa + alv (ilman USB-kaapelia, versiosta riippuen) ja Stormwind Wheel 300 euroa + alv (ruoripyörineen mutta ilman USB-kaapelia, versiosta riippuen). Laitteet on tilattava, ja yleensä on olemassa toimitusaika. Laitteet ovat ohjelmoitavissa simulaattorissa. Niissä on kumitassut, eikä niitä ole pakko kiinnittää alustaan. Vanerilevy ja valkoinen putki ovat pelastuslaitoksen oma ratkaisu. Kuvan asennus on siirrettävä, tietokoneet ja näytöt ovat viereisessä pöydässä.
stormwind_controllers_1.jpg
stormwind_controllers_1.jpg (82.13 KiB) Viewed 9290 times
stormwind_controllers_2.jpg
stormwind_controllers_2.jpg (66.98 KiB) Viewed 9290 times
stormwind_controllers_3.jpg
stormwind_controllers_3.jpg (61.65 KiB) Viewed 9290 times
stormwind_controllers_4.jpg
stormwind_controllers_4.jpg (65.01 KiB) Viewed 9290 times
stormwind_controllers_5.jpg
stormwind_controllers_5.jpg (50.58 KiB) Viewed 9290 times
stormwind_controllers_6.jpg
stormwind_controllers_6.jpg (56.05 KiB) Viewed 9290 times
stormwind_controllers_7.jpg
stormwind_controllers_7.jpg (44.1 KiB) Viewed 9290 times
stormwind_controllers_8.jpg
stormwind_controllers_8.jpg (72.01 KiB) Viewed 9290 times

Post Reply