Virtavesikapea (Maanmittauslaitos / Maastotietokanta)

Stormwind skriver (du kan kommentera) - Stormwind kirjoittaa (voit kommentoida)
Post Reply
Message
Author
Stormwind
Site Admin
Posts: 463
Joined: 28 Jun 2018 22:22

Virtavesikapea (Maanmittauslaitos / Maastotietokanta)

#1 Post by Stormwind » 02 Dec 2019 04:52

Maanmittauslaitoksen maastotietokannassa löytyy kohdeluokka nimeltä "virtavesikapea". Valitettavasti netissä ei näytä löytyvän kuvausta tälle luokalle, vaan lähin kuvaus löytyy dokumentista

Maanmittauslaitoksen maastotietokohteet
Päivitetty: 8.7.2016

Dokumentissa löytyy luokka "Virtavesi", seuraavalla kuvauksella:
Määritelmä
Luonnollisen vedenkierron osana oleva pysyvästi tai ajoittain (metsäojat) veden peittämä alue, jossa on virtaama. Virtavesiä ovat joet, purot ja ojat.

Valintakriteeri
Kaikki 2-5 m leveät tallennetaan. Metsämaan alueella myös alle 2 m leveät. Maatalousmaan alueella tallennetaan alle 2 m leveistä virtavesistä vain ne, joilla on merkitystä ojaverkon jatkuvuuden kannalta. Jos jokin oja tai ojien muodostama verkko on maastokartassa kuvattu erilleen muusta kuivatusverkosta, on sille ajantasaistuksessa etsittävä yhteys vesistöverkkoon (kuvatulkinnan tms. avulla). Yli 5 m leveät virtavedet tallennetaan VIRTAVESIALUEENA.

Muodostaminen
Tallennetaan viivana virtaveden keskiuoman mukaisesti. Viivan digitointisuunta on veden juoksusuunta. Lisäksi tallennetaan VIRTAVEDEN JUOKSUSUUNTA –symboli, joka yhdistetään virtaveteen. Virtavedelle voidaan tallentaa nimi (VIRTAVEDEN NIMI).

Ominaisuustiedot
Luokka
Virtavesi, alle 2m (36311)
Virtavesi 2-5m (36312).

Kokoavat laskuojat tallennetaan aina luokkana Virtavesi 2-5 m.

Aluejako
Tallennetaan tieto viivan osallistumisesta aluejakoon. Virtavesi voi olla Maasto/1-aluekohteen reunaviiva.

Tasosijainti
Tasosijainnin luokat ovat pinnalla ja pinnan alla.

Virtaveden tasosijainti on yleensä pinnalla, myös veden virratessa sillan ali tai tierummussa. Virtaveden tasosijainti on pinnan alla, jos vesi virtaa rakennetussa tunnelissa tai putkessa (maan alla) tai on kyseessä piilo-oja tai –puro. Virtaveden tasosijainti on pinnan yllä, jos vesi virtaa putkessa tai kourussa maanpinnan yläpuolella.

Mikäli virtavesi 2-5 m ja VIRTAVESIALUE ovat pinnan alla, ne tallennetaan molemmat luokkana virtavesi 2 -5 m. Yli 5 m leveä virtavesi varustetaan tällöin selitteellä (MUUN MAASTOKOHTEEN SELITE) ”Tunneli”.
Kuvassa alla tyypillinen ojituksen geometria metsässä, ja sen alla vastaava alue ortokuvana.

Kun yhdistää kaikki MML:n maastotietokannassa olevat "virtavesikapea"-luokan segmentit (71 972 817 verteksiä) saadaan yhteensä 1 839 215 288 metriä ojaa, eli noin 1.8 miljoonaa kilometriä. Jos kyseessä olisi yksi ainoa, suora oja, se kiertäisi maapalloa noin 46 kertaa :-).
Attachments
dike_1.jpg
dike_1.jpg (68.48 KiB) Viewed 11170 times
dike_2.jpg
dike_2.jpg (63.28 KiB) Viewed 11170 times

Post Reply