Om Irma-gruppens arbete, 14.7 2019

Locked
Message
Author
Stormwind
Site Admin
Posts: 463
Joined: 28 Jun 2018 22:22

Om Irma-gruppens arbete, 14.7 2019

#1 Post by Stormwind » 13 Jul 2019 05:29

m/s Irmas förlisning anses vara ett av de största mysterierna i finländsk sjöfartshistoria. Fartyget försvann norr om Åland i en häftig storm natten mellan den 25 och 26.10 1968, på väg från Klaipeda till Raumo. Inget nödanrop hördes, inga andra fartyg befann sej på Bottenhavet vid tidpunkten, och informationen om Irmas rutt var bristfällig och konfliktfylld.

Nedan en bildkapning från de finska TV-nyheterna den 29.10 1968, 3 dagar efter olyckan. Ironiskt är att sjöbevakningsfartyget "Silmä" nyss har kört praktisk taget rakt över Irma, förutsatt att markeringarna i nyhetssändningens sjökort stämmer (se röd cirkel). Man måste ändå notera att det har gått 3 dagar sedan olyckan, och överlevande fanns inte längre då. Silmä granskade inte havsbotten utan sökte ovanpå vattenytan.

nyheter_day4.jpg
nyheter_day4.jpg (19.23 KiB) Viewed 12765 times


Irma-gruppen består av sakkunniga inom skärgårdsgeometri, datorprogrammering, vågforskning, meteorologi och hydrografi, sjöfart, ingenjörsteknik och fartygsdynamik, dokumentation och medieproduktion, polisiärt arbete, dykning och livräddning samt vrakletning.

Vi har jobbat med Irmas öde i 1 ½ års tid. Arbetet sker på frivillig basis. Gruppen är inte en vrakletar- eller sportdykargrupp utan finns till specifikt för att lösa mysteriet med m/s Irmas förlisning år 1968. Vi jobbar i strikt samarbete med de anhöriga och på uppmaning av dem. De anhöriga, som utgörs av 7 släkter och ca 50 personer i närmsta led, är representerade inom gruppen.

Med hjälp av forskningsarbete och tekniska medel isolerade vi under 2018/19 ett sannolikt förlisningsområde samt en mängd potentiella, enskilda platser för förlisningen. Den 21.5 hittade vi m/s Irma, som resultat av flertalet sökningar med sonar. Vi dök ner till fartyget omedelbart, för att förvissa oss om att det är frågan om rätt fartyg. De anhöriga informerades, en polisanmälan gjordes varefter media informerades. Därefter har vi gjort flera dykningar till vraket. Vår avsikt är att utreda olyckan i detalj och rekonstruera Irmas sista resa i en TV-dokumentär. Irmas öde har en stor emotionell tyngd men ingen har hittills kunnat förklara händelsen.

Vi vill påpeka att arbetet är seriöst. Vi är inte intresserade av begrepp som är typiska för dykar- och vrakletarsällskap. Ett exempel på sådant är äran av att få dyka till ett jungfrulikt vrak - att vara den första som någonsin dykt ner dit. Dykningen läggs sedan till som renommé i meritlistan, tillsammans med tidigare första-dykningar. Vi har ingen sådan lista. Vi jobbar privat och enbart för att reda ut Irma-olyckan.

Vi vill uttryckligen påpeka att Irma-olyckan berör människor som var gjorda av kött och blod. Alla 11 personer ombord på m/s Irma dog. De omkomna hade familjer; föräldrar, makar, barn och syskon. För några av dessa förblev m/s Irma ett olöst öde in i det sista. Ändå lever flertalet ännu. Några av dem, i yngre ändan, fick uppleva hur även en förälder dog av sorg över ett omkommet barn; för dessa försvann både ett syskon och en mamma ur familjen, nästan samtdigt. En stor del av de nu levande anhöriga är gamla människor. Vi är mycket måna om att ge dessa korrekt information. De bör behandlas med respekt av alla, inklusive historiker, sportdykare och journalister.

Det har spekulerats i olyckan i 50 års tid men dessa spekulationer är till ringa nytta. Endast fakta gäller. Irma-gruppen utreder olyckan i minsta möjliga detalj och har samlat all information som över huvud taget går att samla om händelsen.

Vi har bl.a. hört följande spekulationer:
 1. Irma sjönk pga. ett fisknät i propellern
  Vi känner bra till tankegången. Det finns rester av fisknät runt Irmas propelleraxel, detta noterade vi omedelbart. Se bilden nedan från vår dykning den 22.5 2019. Fenomenet är vanligt, ett par av Irma-gruppens medlemmar har upprepade gånger frigjort liknande nät från fartyg i hamnarna. Vi har information som strider mot denna hypotes, så den är osannolik. Irma sjönk för att hon blev vattenfylld och vi vet varför så skedde. Irma ett tekniskt problem i maskinrummet och allvarliga problem på däck. Vi kommer att beskriva dessa i detalj senare. I allmänhet är spekulationer felaktiga pga. saknande information.

  axel_nät_propeller_1s.jpg
  axel_nät_propeller_1s.jpg (13.12 KiB) Viewed 12759 times
 2. Irma blev träffad av en torped eller åkte på en sjunkbomb
  Nejdå. Irmas skrov är intakt.

 3. Det finns/finns inte mänskliga kvarlevor inne i Irma
  Vi vet exakt vilket läget är. I detta skede väljer vi att inte avslöja offentligt huruvida där finns kvarlevor. Vi samarbetar med polisen och de anhöriga informeras. Ingen utomstående bör röra sej i m/s Irma, detta förbjuds uttryckligen av oss med anhöriga.

 4. Irma ”hittades” redan två månader innan vi hittade Irma
  Stämmer självfallet inte. Irma "hittades" redan för 30 år sedan. Irma-gruppens medlem KS dokumenterade händelsen vid den tidpunkten utan att veta vilket fartyg det var frågan om, och positionen var korrekt. Detta var ändå inte dominant information under våra sökningarna 2018/19 eftersom vi har flera likartade observationer tillhanda. Efter händelsen för 30 år sedan har Irma "hittats" upprepade gånger och vårt forskningsarbete har inbringat oss flera av dessa noteringar. Tyvärr var alla dessa slumpartade händelser; ingen förstod att det var frågan om Irma och ingen sökte specifikt efter Irma, eller ens sökte efter någonting alls. Irma hittades av oss den 21.5 2019 på basen av vår driftskalkyl, våra efterforskningar och sonar-sökningar på havet. Skulle någon ha sökt och hittat Irma två månader innan, hade vi, och hela Finland, hört om det två månader innan, eller hur?

 5. Vi hittade Irma på basen av information som vi fick av en utomstående vrakletare
  Vi känner till detta falsarium. Den 15.4 2019 kl. 18 gav Irma-gruppens medlemmar MM och TG denna vrakletare (medlem i dykargruppen Nautic Club), hemma hos honom på inbjudan av honom, Irmas antagna position samt annan nyckelinformation. Vi fick inga sådana uppgifter av personen som skulle ha hjälpt oss att hitta Irma. Tvärtom gav vi som en vänlig och kollegial gest ut relevant information från våra egna efterforskningar. Vi har ingen förståelse för denna vrakletare eller hans uppdragsgivare, en kvinnlig historiker, eller deras agenda. Ingen i Irma-gruppen, och ingen bland de anhöriga hade någonsin tidigare kontaktats av dessa. Vi känner inte dessa människor och de känner inte oss. Det är vårt fartyg och våra anhöriga. Dessa människor är helt utomstående.

 6. Man får inte gå in i Irma
  Stämmer. Man får inte gå in i Irma utan ägarens lov och detta är inte givet någon utanför Irma-gruppen.

Irma-13s.jpg
Irma-13s.jpg (8.42 KiB) Viewed 12765 times


Irma-gruppen består av frivilliga och anhöriga. Vi utreder m/s Irmas fatala öde med vetenskapliga metoder, efterforskning och fältarbete. Vi samarbetar med myndigheterna och tar hänsyn till lagstiftning och etik. Framför allt gör vi arbetet med visdom. Arbetet fortsätter - ha tålamod!

/ Irma-Gruppen genom Tomas Gustafsson
Last edited by Stormwind on 15 Jul 2019 03:00, edited 2 times in total.

Locked