Utveckling - Kehiitys 2019/2020

Båtsimulatorn - Stormwind Simulator - Veneilysimulaattori
Post Reply
Message
Author
Stormwind
Site Admin
Posts: 400
Joined: 28 Jun 2018 22:22

Utveckling - Kehiitys 2019/2020

#1 Post by Stormwind » 19 Dec 2019 08:28

Alla vet detta: När det är tyst länge, håller vi på med något stort.

Är frågan om helt by geodata. Vi jobbar intensivt på att involvera Lantmäteriets 2-meters grid, landkvalitet, insjöar (Saimen, Päijänne och tom. Enare träsk), floder, åar, undervattensstenar, vattendjup mm. För hela Finland, och eventuellt andra platser också. Det är frågan om rådata om flera terabytes, och datorerna går heta. Vi vet inte ännu i vilken form den nya simulatorn med ny data kommer att distribueras och vad en uppdatering kommer att kosta. Troligen blir priset skäligt. I själva simulatorn har vi en del förbättringar som inte ännu är utgivna, t.ex. parallel index i radarn. Mången har frågat vilken omfattning är och när distribution sker. Vi vet inte ännu, men vi kan garantera att vi jobbar i anletes svett!

Om du har synpunkter gällande simulatorn, kan det vara en bra tidpunkt att registrera dej i forumet och skriva.


Jokainen tietää: Kun on pitkään hiljaa, teemme jotain suurta.

Kyseessä kokonaan uusi geodata. Painimme täysillä Maanmittauslaitoksen 2-metrin gridin, maanlaadun, sisävesistöjen (Saimaa, Päijänne ja jopa Inarin järvi), jokien, purojen, vesikivien ja kivikkojen, syvyyksien mm. kanssa. Koko Suomelle, ja mahdollisestii muillekin paikoille. Raakadata lasketaan teratavuissa, ja tietokoneet käyvät kuumina. Emme vielä tiedä missä muodossa uusi simulaattori uudella datalla tullaan toimittamaan, ja mitä päivitys mahdollisesti maksaa. Todennäköisesti hinnoittelu tulee olemaan kohtuullinen. Itse simulaattorissa on eräitä parannuksia jotka eivät vielä ole jakelussa, esim. tutkan parallel index. Moni on kysynyt missä laajuudessa ja milloin päivitys tapahtuu. Emme vielä tiedä, mutta voimme taata että uurramme hiki otsassa!

Jos sinulla on näkökohtia simulaattorista, nyt saatta olla hyvä hetki rekisteröityä foorumiin ja kirjoittaa.

Touko
Posts: 2
Joined: 29 Apr 2019 19:49

Re: Utveckling - Kehiitys 2019/2020

#2 Post by Touko » 12 Apr 2020 12:26

Kuulostaa hyvältä, tsemppiä kehitystyöhön!

Post Reply