Är din programversion redan uppdaterad till 4.1.x? Om inte, skicka den till oss så fort som möjligt, så fixar vi det. Bifoga ett frankerat returkuvert, så blir det lite enklare i den här ändan! Uppdateringen är gratis.

Ty om du har version 4.1.0 eller högre, kan du framledes uppdatera via nätet. Simulatorn har nu en smart uppdateringsmekanism inbyggd ch uppdateringen går framledes på ett ögonblick!

Version 4.1.8 finns nu tillgänglig i nätet och du måste ha version 4.1.0 eller högre. Aktivera programmenyn och välj Settings/Update. Tryck sedan Check, Get och Install. Starta om simulatorn, och uppdaternigen är nu med.

Korrigeringar och förbättringar:

  1. Felaktiga positioner för npc/robotar
   Då man valde en ny position för den egna farkosten (med hjälp av musens mittknapp på sjökortet) blev övriga trafikanter (robotar, non-playing characters; ”npc's”) i vissa fall felaktigt omplacerade, eller kunde försvinna helt. Nu är dessa stabila, och kan fortsätta på sin kalkylerade rutt då man omplacerar sej, även i det fallet att man väljer (eller laddar in) en ny simulation.
  2. Saknande npc/robotar på grund av ändring i simulationen tidsangivelse
   Då man utförde en åtgärd som orsakade en ändring i simulationens interna tid (t.ex. valde en ny klocktid eller ett nytt datum), kunde detta orsaka att övriga trafikanter försvann och inte återskapades på en lång tid. Nu hanteras dessa korrekt.
  3. Krasch vid Simulation/Save
   I vissa fall kunde programmet krascha i samband med sparande av simulationen till hårdskiva eller USB-sticka, på grund av en threading-konflikt. Detta var slumpartat. Vi har gjort en programändring som borde korrigera problemet och följer med situationen.
  4. Vinterlandskap
   Om du definierar simulationens tidpunkt till december, januari eller februari, kommer du att se ett huttrande frostigt landskap :-).
  5. Störande linje fixad
   Vid lugnt vatten kunde man se en vit linje i horisonten, i gränsen mellan vatten och himmel. Linjen var störande, den flimrade oregelbundet med båtens (kamerans) lutningsvinkel. Åtgärdad.
  6. SAR-simulation åtgärdad
   Search and Rescue hade några fel, som kunde orsaka programkrasch. SAR-simulationen är nu överlag förbättrad på flera sätt.
  7. Rökbildning
   Röken från brinnande båtar (vid SAR-simulation) är nu visuellt mycket bättre än tidigare.
  8. Förbättrad ljusbalans i skymningen
   Vid skymning, med mycket svag ambient ljusstyrka och tillsammans med mulet väder, hade vegetationen för ljus färg. Nu är skogen svartare och känns riktig. Notera ändå, att din bildskärm kan ha inställningar som avviker från det optimala för simulatorn. Kolla gärna dessa, i själva bildskärmen, t.ex. om bilden är alltför ljuskraftig, eller alltför mörk!
  9. Båtarnas dynamik förbättrad
   Båtarnas rörelser i sjögång är finslipade och känns nu ännu bättre. Återstår ännu att justera Ornö mahognybåtens dynamik, till att bli lite känsligare för sidovågor. För tillfället är denna den stabilaste båten då det gäller kurs. Sannolikt kommer den att förbli den stabilaste, pga. sin långa köl.
  10. NMEA out orsakade knyckar
   Simulatorn kan skicka NMEA-datapaket via USB-port, som seriesignal (du behöver en USB-serial adapter från Clas Ohlson!). Du kan t.ex. köra ett kartprogram i en skild dator och låta Stormwind Simulator stå för positionsuppgiften, dvs. låta simulatorn ersätta en GPS. Det verkar som om Microsoft i samband med senaste uppdateringar har ändrat något (inte för första gången, och knappast sista heller), för rutinen som skickar ut seriesignalen började orsaka ”knyckar” i simulationen. Dock distribuerade Microsoft även en ny, förbättrad metod för seriekommunikation (icke blockerande, i .net framework 4.5) och den metoden tog vi nu i bruk. Nu sker NMEA-kommunikationen smärtfritt.
  11. Ljudet av vind och vågor korrigerat
   Ljuden av ovannämnda hade ibland onaturliga intervall, på upp till någon sekund. Ljuden är nu fortlöpande.
  12. Blixt och dunder
   Blixtarna är tillbaka och de är mycket elektriska (även om du inte ännu kan se själva blixtnedslaget - det återkommer vi till ännu).