LISENSSIEHDOT

Stormwind Ab Oy ("Stormwind") antaa lisenssin haltijalle ("käyttäjä") oikeuden käyttää Stormwind Simulator:ia ja sen oheistuotteita ("ohjelma") ainoastaan sillä edellytyksellä, että käyttäjä hyväksyy ehdot tässä lisenssisopimuksessa ("sopimus"). Tämä on juridinen sopimus käyttäjän ja Stormwind:n välillä. Käyttämällä ohjelmaa, käyttäjä hyväksyy ehdot tässä sopimuksessa. Jos käyttäjä ei hyväksy ehdot, hän ei saa käyttää ohjelmaa ja hänen on tuhottava tai palautettava Stormwind:lle kaikki omistuksessaan tai hallussaan olevat kappaleet ohjelmasta.

 

Omistusoikeus

Käyttäjä omistaa median jolla ohjelma toimitetaan (esim. USB-tikku tai DVD-levy). Käyttäjällä on vain käyttöoikeus ohjelmaan. Stormwind on eksklusiivinen ohjelman ja siihen kuuluvien aineettomien oikeuksien omistaja, paitsi silloin kun ne ovat lisensoitu kolmannelta osapuolelta ja Stormwind:n toimittamia.

 

Luovutus

Stormwind antaa käyttäjälle ei-eksklusiivisen oikeuden käyttää ohjelmaa henkilökohtaisessa, ei-kaupallisessa käytössä. Käyttäjä saa kopioida ohjelman omaan tietokoneensa. Yksi (1) lisenssi antaa oikeuden käyttää yhtä (1) kappaletta ohjelmasta yhtäaikaisesti.

 

Oikeuksien suojaaminen

Ohjelma sisältää tekijänoikeussuojattua aineistoa, liikesalaisuuksia sekä muuta aineistoja joka kuuluu Stormwind:lle tai sen lisenssiantajille. Suojatakseen näitä, Stormwind nimenomaisesti kieltää

  • Ohjelman käyttöä palveluiden tuottamiseen, kaupallisesti tai ei-kaupallisesti. Tätä varten tarvitaan erillinen lisenssi.

  • Takaisinkääntämisen ja käänteistuottamisen ohjelmalla.

  • Tuotteiden luomisen ojhelman pohjalta.

  • Ohjelman osien käytön muuhun tarpeeseen kuin ohjelman omaan käyttöön, ohjelman ajossa.

  • Ohjelman tai sen osien siirron internetin tai muiden jakelukanavien kautta osapuolelle joka ei omista samaa käyttöoikeutta kuin käyttäjä.

  • Ohjelman myymisen, vuokraamisen tai toissijaisen lisenssin luovuttamisen ilman Stormwind:n kirjallista suostumusta.

 

Takuu

Takuu käsittää luvattuja ohjelman ominaisuuksia ja että ohjelmaa toimitetaan virheettömässä tilassa Stormwind:n parhaimman kyvyn ja osaamisen perusteella. Takuu käsittää myös median jolla ohjelma toimitetaan, sillä edellytyksellä että se on ollut normaalissa käytössä eikä ole ollut esim. poikkeuksellisen mekaanisen väkivoiman, veden, kuumuuden, magnetismin, staattisen sähkön yms. alaisena, Takuu on voimassa 6 kuukauden ajan lähetyksen saapumisesta määränpäähänsä. Puutteista ohjelman ominaisuuksissa on ilmoitettava Stormwind:lle kirjallisesti, kohtuullisen ajan sisällä. Reklamaatio väärän tai puutteellisen toimituksen vuoksi on tehtävä kohtuullisen ajan sisällä, kuitenkin viimeistään 14 päivän sisällä toimituksen vastaanottohetkestä. Jos valitusta ja reklamaatiota ei tehdä ajassa takuu raukeaa.

 

Vastuuvapauslauseke

Stormwind irtisanoutuu nimenomaisesti kaikista muista takuista kuin nimenomaisesti mainituista, mukaan lukien takuista kelpaavaisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta, takuista siitä ettei loukata ulkopuolisen osapuolen oikeuksia ohjelmalla tai medialla, sekä takuista informaation oikeellisuudesta ohjelmassa.

 

Irtisanominen

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Mahdollisen sopimusrikkeen tapahtuessa ohjelman käyttöoikeus lakkaa automaattisesti, jolloin ohjelma (kopiot mukaanlukien) on välittömästi tuhottava tai palautettava Stormwind:lle. Sopimus raukeaa myös jos käyttäjä omatoimisesti tuhoaa omistuksessaan olevat kappaleet (kopiot mukaanlukien) ohjelmasta.

 

Korvausvelvoite

Stormwind:n korvausvelvoite mahdollisen korvausvaatimuksen yhteydessä rajoittuu

a) ohjelman tai median korjaukseen tai korvaamiseen, sillä edellytyksellä että ohjelma/media palautetaan Stormwind:lle. Käyttäjälle luovutetulla, korvaavalla ohjelmalla on takuu joka on voimassa enintään alkuperäisen takuujakson tai kolmenkymmenen (30) päivän ajan. Tämä korvausvelvoite ei ole voimassa jos vaurio ohjelmassa tai mediassa on syntynyt onnettomuudesta, väkinäisyydestä tai vääränlaisesta käytöstä.

b) kauppasumman takaisinmaksuun.

 

Vastuurajoitus

Missään olosuhteissa Stormwind:ia ei voida pitää vastuullisena mahdollisista kuluista omaisuusvaurioista, poisjääneestä tulosta, informaatiomenetyksestä tai mahdollisista epäsuorista, tilapäisistä, ennakoimattomista tai erityisistä seuraamusvaurioista jotka jotenkin voidaan johdattaa ohjelman käyttöön tai kyvyttömyyteen käyttää sitä. Stormwind:n korvausvelvoite ei koskaan voi ylittää ohjelmasta suoritetun, alkuperäisen maksumäärän.

Nimenomaisesti Stormwind irtisanoutuu vastuusta aineistosta jonka on toimittanut Suomen Liikennevirasto tai Maanmittauslaitos, tai aineistosta jota voidaan johdattaa näiden toimituksiin. Tarkennettuna kyseinen aineisto liittyy muun muassa navigaatio-objekteihin, niiden sijaintiin ja ominaisuuksiin, sekä maantieteelliseen dataan. Ohjelma voi sisältää muuta kolmannen osapuolen toimittamaa aineistoa, esimerkiksi objektimalleja. Niin ikään Stormwind irtisanoutuu vastuusta tästä. Ohjelma sisältää jalostettua aineistoa jota voidaan johdattaa yllämainittuihin ja jota Stormwind on käyttänyt järjestelmäkehityksensä pohjana. Stormwind irtisanoutuu tämän aineiston oikeellisuudesta. Ohjelmaa ei pidä käyttää ensisijaisena navigaatiovälineenä tai perustana päätöksentekoon veneellä edetessä.

 

Yleiset ehdot

Tämä sopimus on Suomen lakien alainen vaikka nämä olisivat ristiriidassa kansainvälisen yksityisoikeuden kanssa. Jos päätäntövaltainen tuomioistuin toteaa että määräys tässä sopimuksessa osittain tai kokonaan ei ole sovellettavissa, sitä kuitenkin sovelletaan suurimmassa mahdollisessa laajuudessa jotta osapuolien määränpäät toteutuvat. Sopimuksen muut osat ovat kuitenkin edelleen täysin voimassa. Tämä sopimus muodostaa koko osapuolien välisen sopimuksen koskien ohjelman käyttöä ja korvaa kaikki aikaisemmat suullisesti tai kirjallisesti tehdyt sopimuksen ohjelman käytöstä. Stormwind pitää oikeuden tehdä muutoksia sopimukseen milloin tahansa. Stormwind voi ilmoittaa tällaisista muutoksista verkkosivuillaan, sähköpostitse, kirjeitse tai muulla tavalla. Käyttäjän jatkettu ohjelman käyttö ilmoituksen jälkeen tulkitaan siten, että käyttäjä hyväksyy muutokset sopimuksessa. Jos käyttäjä ei hyväksy muutokset, on ohjelman käyttö loputtava ja kaikki käyttäjän omistuksessa tai hallussa olevat kappaleet ohjelmasta tuhottava.

Tämä ohjelma on Suomen tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten suojan alaisena. Ohjelman luvaton kopiointi tai jakelu on rikos joka voi johtaa vahingonkorvausvaatimuksiin ja sakkorangaistukseen.

 

Hyväksyt nämä lisenssiehdot kun sinä, tai sinun osoittamasi henkilö asentaa ohjelman.

 

Copyright 2012 Stormwind Ab Oy