Frequently Asked Question

Vad är skillnaden mellan gratisversionen och Stormwind Simulator 2?

Stormwind Simulator 2 är i praktiken den andra generationen av simulatorn, och så gott som helt och hållet omskriven. Den gamla simulatorn har ett begränsat körområde; Jurmo i skärgårdshavet (kartblad 715 i D-sjökortsserien). Den saknar flexibel hantering av geo-spatialt material, liksom flera andra avancerade egenskaper som den nya simulatorn har. Den främsta likheten mellan versionerna är att båtarna är samma.

Gratisversionens uppgift är att distribuera grundläggande fakta om navigation och skärgård, på en mera praktiskt nivå än abstrakt skolning i klassrum. Den visualiserar vissa situationer enligt en pedagogisk plan, i logiskt framskridande etapper. Den huvudsakliga uppgiften är att ge användaren en första "touch" till förandet av båt och lära ut grundläggande koncept. Däremot ger den inte användaren möjlighet att mera omfattande bekanta sej med vår unika skärgård.

Gratisversionen kan också användas för att testa datorn. Om den fungerar, är det sannolikt att även Stormwind Simulator 2 fungerar i samma dator.

Stormwind Simulator 2 är mycket omfattande och har professionella egenskaper på en totalt annan nivå än gratisversionen. Läs mera om simulatorns egenskaper och teknik!