Frequently Asked Question

Varför är alla byggnader så likadana?

Den nuvarande versionen av Stormwind Simulator (med A, B, C och D-kartserierna tillsammans) hanterar nästan 1 miljon byggander, men alla kommer inte med i simulatorn. De här byggnaderna placeras och får sitt utseende automatiskt på basen av den information som finns i det digitala kartmaterialet. I det materialet finns enbart begränsade uppgifter, tex. så är inte våningsantalet angivet om byggnaden är högre än tre våningar! Alla hus representeras därför med hjälp av ca 10 olika modeller. Placeringen, bottenytan och riktningen stämmer dock någorlunda överens med verkligheten. Det digitala materialet särskiljer inte heller olika typer av kyrkor, vattentorn mm. så för sådana byggnader finns bara en modell för varje typ.