Frequently Asked Question

Får vi använda simulatorn för skolning?

Simulatorns licens tillåter användaren att använda den personligen men inte för skolnings- eller kommersiellt bruk.

Ni kan således inte utan vidare använda den för skolning. Svaret på frågan varierar från fall till fall.

Men kontakta oss, så skall vi se hur vi kan tackla frågan!