Frequently Asked Question

Kan jag använda simulatorn i flera datorer?

Javisst, men:

Simulatorns licens tillåter samtidig användning i en enda dator åt gången. USB-stickan som den levereras på fungerar som skydd mot olovlig kopiering och den måste vara inkopplad i datorns USB-port för att programmet skall fungera.

Du kan alltså köra simulatorn i flera olika datorer, men USB-stickan måste alltid vara i den dator som programmet körs på.