Frequently Asked Question

Kan jag lägga till en modell av min egen sommarstuga i simulatorn?

Stormwind Simulator baserar sig på digitalt sjökortsdata. I simulatorn syns sammanlagt några hundra tusen byggnader ungefär på sina rätta ställen, men de representeras bara av enkla modeller och ser inte ut som de enskilda byggnaderna gör i verkligheten. I den nuvarande versionen kan man inte lägga till nya, enskilda 3D-modeller.