Frequently Asked Question

Finns det andra båtar än den jag kör med?

I simulatorns version 2.5 finns flera andra båtar och fartyg. Du kommer att stöta på mycket omgivande trafik. Dessa farkoster (robotar) navigerar med hjälp av artificiell intelligens, och håller sej i allmänher korrekt till farlederna, man kan dock kollidera med både varandra, land och med dej i kinkiga lägen. Robotarna är till fysiska egenskaper likvärdiga med de båtar du själv kan välja mellan, skillnaden är att de styr själva, och själva väljer destination och fart