Frequently Asked Question

Kan jag lära mig navigera med hjälp av simulatorn?

Stormwind Simulator är gjord för att vara så realistisk som möjligt när det gäller förhållandena i den finländska skärgården och när det gäller allt som har med navigering att göra. Simulatorn omfattar normal navigering både dagtid och i mörker, i solsken, regn och dimma, i stiltje och i hård vind. Man kan också navigera med hjälp av radar. Simulatorn lämpar sig alltså utmärkt för navigeringsövningar!