A-sjökortsseriens område för Stormwind Simulator

Sale
A-sjökortsseriens område för Stormwind Simulator

Den här produkten omfattar datafilerna för området motsvarande den finländska A-sjökortsserien (Kotka-Helsingfors). Beställ också själva simulatorprogrammet!

A, B, C och D-kartserierna tillsammans täcker över 30 000 kvadratkilometer land och skärgård. De innehåller tillsammans bl.a.

  • över 8 600 fyrar och båkar
  • ca 6 000 remmare
  • över 2 100 navigationsljus
  • över 500 broar
  • nästan en miljon byggnader processerade, alla dock inte med
  • ca 10 000 objekt som skapar radareko (landmärken, master, vindkraftverk, oljecisterner, vattentorn mm.).
  • över 26 000 bryggor, kajer, pirar, vågbrytare.

Totalt utgör materialet drygt 4 gigabytes, fördelat på ca 18 000 datafiler. Materialet fördelar sej ungefär jämnt på de olika kartserierna.

Notera, att materailet kommer från Trafikverket och Lantmäteriverket. Trafikverkets navigationsmaterial är inte komplett på alla ställen. Bl.a. saknas

  • Alla båtrutter, dvs. de allra innersta, minsta trafiklederna (i allmänhet mycket grunda leder), eftersom de inte är med i ENC-materialet. Dessa rutter syns i sjökortet som en streckad linje.
  • Landhöjder för vissa ytterskär (saknas i utgångsmaterialet).
  • Vissa lanområden i de innersta, djupaste vikarna längs kusten.
  • Vissa landområden i kanterna av kartseriernas täckningområde.

Det körbara området för serierna är ändå i princip hela den finländska sydkusten, Åland samt den Åboländska skärgården. A-seriens område är från Porkala udds östra sida, österut till gränsen mot Ryssland.

Materialet för A-serien leveras på samma USB-sticka som själva simulatorn, färdigt installerat.

Tidigare pris: 50,00 EUR
Pris: 37,50 EUR
Kvantitet:
Copyright www.webdesigner-profi.de MAXXmarketing GmbH