Stormwind Simulator v. 4.3

(OBS! Gäller för en tidigare version av simulatorn. HUOM! Koskee simulaattorin aikaisempaa versiota.)

 

Utö 24 augusti halv sju på morgonen

Screenshot ur simulatorn: Inloppet till Utö, Finlands sydligaste bebodda ö, i simulatorn den 24 augusti klockan 06:30 på morgonen. Den röda ringen i sjökortsoverlayn visar vår position. Vi är i linjen, kurs söderut.

Screenshot simulaattorista: Suomen eteläisimmän asutetun saaren, Utön, sisääntulo simulaattorissa kello 06:30 aamulla. Punainen rengas merikartan overlay:ssa kertoo sijaintimme. Olemme linjassa, suunta etelään.

 

Världens första båtsimulator med autentisk skärgård

Stormwind Simulator 4 är en högteknologisk lösning för simulation av båtkörning och navigation i den komplexa finländska skärgården.

Simulatorprogrammet fungerar i Windows 10, 8 och 7 miljö, i en modern PC-dator med effektivt 3D-grafikkort och nyaste DirectX 9 installerad. Simulatorn kräver ingen tilläggsutrustning utöver tangentbord, mus och bildskärm men den stöder också gasreglage och ratt. Datorns 3D-grafikkort bör vara tillräckligt effektivt.

OBS! Bärbara datorer är oftast inte utrustade med effektivt 3D-grafikkort.

Även om en bärbar har "bra multimediaegenskaper" och högt inköpspris, kan det hända att den inte är gjord med tanke på spel och 3D-grafik (vilken INTE är samma som 2D-grafik; t.ex. att se på en film). Kontakta oss om du är osäker på din dators lämplighet.

Vi rekommenderar bruk av en stor datordisplay och bra högtalarsystem. Mus utrustad med hjul är en nödvändighet! Det går att koppla in vissa typer av ratt och gasreglage - kontakta oss om du har frågor om dessa!

Simulatorn levereras på en högklassig, vattentät, eldfast och skottsäker 16 GB:s USB-sticka (USB 3) som samtidigt är en behändig nyckelring. Stickan är kundens personliga egendom och fungerar som skydd mot olovlig kopiering.

 

Maailman ensimmäinen veneilysimulaattori jossa on autenttinen saaristo

Stormwind Simulator 4 on korkean teknologian ratkaisu veneily- ja navigaatio-simulaatioon suomen rikkaassa saaristossa.

Simulaattoriohjelma toimii Windows 10, 8 ja 7 ympäristössä, modernissa PC tietokoneessa jossa on tehokas 3D-näytönohjain ja uusin DirectX 9 asennettuna. Simulaattori ei vaadi näppäimistön, hiiren ja näytön ohella mitään muuta oheislaitteistoa, joskin se tukee myös rattia ja kaauskahvaa. Tietokoneen näytönohjaimen on oltava riittävän tehokas.

Huom! Kannettava tietokone useimmiten ei ole varustettu tehokkaalla 3D-näytönohjaimella

Vaikka kannettavalla onkin "hyvät multimediaominaisuudet" ja korkea sisäänostohinta, on mahdollista ettei sitä ole tehty pelaamista ja 3D-grafiikkaa ajatellen (mikä EI OLE sama kuin 2D-grafiikka, esim elokuvan katselu). Ota meihin yhetyttä jos olet epävarma tietokoneesi sopivuudesta.

Suosittelemme ison näytön ja hyvän kaiutinjärjestelmän käytön. Pyörällä varustettu hiiri on ehdoton! On mahdollista liittää tietyt ratit ja kaasukahvat - ota meihin yhetyttä jos sinulla on kysymyksiä näistä.

Simulaattori toimitetaan korkealuokkaisella, vesitiiviillä, tulen- ja luodinkestävällä USB-tukilla (USB 3) joka samalla toimii näppäränä avaimenperänä. Tikku on asiakkaan henkilökohtainen omaisuus ja toimii suojana luvatonta kopiointia vastaan.

 

pretec-usb

 

Tid och Rum

Simulatorn använder avancerad kalkyl för hantering av tid och rum. Alla geografiska positioner hanteras internt som polära koordinater. Solhöjden beräknas enligt astronomisk specifikation. Tid, gravitation, massor, sträckor och hastigheter är som i verkligheten. Rörelse uppstår pga. drivande krafter, t.ex. vattentryck; rörelse hindras av motkrafter från massa, friktion och viskositet, eller i värsta fall beröring och kollision. Om det tar 10 minuter att köra från A till B i verkliga livet, tar det 10 minuter att göra detsamma i simulatorn.

 

Unik geospatial lösning

Simulatorns virtuella realitet skapas på basen av verkligheten, såsom den är beskriven i de nationella myndigheternas databaser. Vanliga kartprogram har endast tvådimensionell representationer av omgivningen, medan simulatorn visar och använder höjddimensionen på många olika sätt. Resultatet är vacker grafisk representation av verkligheten, med autentisk solhöjd, himmel. moln, landhöjd, höga objekt, träd, ljushöjder, våghöjder osv.

Det körbara området innefattar i nuläget över 30000 kvadratkilometer (A-, B-, C- och D-sjökortsserierna plus områden utanför korten). Jordklotets elliptiska form kalkykeras noggrannt, och i kalkylen är t.ex. är längden på en bågminut längs latitud inte 1852 meter utan närmare 1857 meter - vilket motsvarar verkligheten vid våra breddgrader.

 

Aika ja Tila

Simulaattori käyttää kehittynyttä laskentaa ajan ja tilan hallintaan. Kaikki maantieteelliset sijainnit käsitellään sisäisesti polaarisina koordinaatteina. Auringon korkeus lasketaan astronomisella määrityksellä. Aika, gravitaatio, massat, etäisyydet ja nopeudet ovat kuten todellisuudessa. Liike syntyy vaikuttavien voimien ansiosta, esim. veden paineesta; liike estyy massan, kitkan, viskositeetin, tai pahimmassa tapauksessa kosketuksen ja törmäyksen aiheuttamista vastavoimista. Jos matkan teko A:sta B:hen todellisuudessa kestää 10 minuuttia, se kestää myös simulaattorissa 10 minuuttia.

 

Ainutlaatuinen geospatiaalinen ratkaisu

Simulaattorin virtuaalitodellisuus rakentuu todellisuuden perusteella, kuten se on kuvattuna kansallisten viranomaisten tietokannoissa. Tavalliset karttaohjelmat näyttävät ainoastaan kaksiulotteisen representaation ympäristöstä, kun taas simulaattori hyödyntää korkeus-ulottuvuuden monella eri tavalla. Tulos on kaunis representaatio todellisuudesta, jossa on autenttinen auringon korkeus, taivas, pilviä, maankorkeus, korkeita objekteja, puita, valojen korkeuksia, aaltojen korkeuksia jne.

Ajettava alue käsittää tällä hetkellä yli 30000 neliökilometriä (A-, B-, C- ja D-merikarttasarjat sekä ympäröiviä alueita). Maapallon elliptinen muoto on tarkasti laskettu, ja laskennassa ei esim. kaariminuutin pituus latitudia pitkin ole 1852 metriä vaan lähemmäs 1857 metriä - mikä vastaa todellisuutta meidän leveysasteillamme.

 

FIN A FIN B

 

Realistisk vågsimulation

Vågorna räknas i realtid på basen av en teoretisk vågmodell som är gjord specifikt för Finska viken och Östersjön. Den signifikanta våghöjden är en funktion av vindstyrka, vindriktning och avståndet till omgivande stränder; våghöjden avtar då man kommer i skydd av en holme; den kan bli noll invid en skyddad strandlinje; vågor kan komma från olika håll. Våghöjden beräknas skilt för varje tänkbar punkt i hela havet. 

 

Realistinen aaltosimulaatio

Aallot reaaliaikaisen laskennan perusteena toimii teoreettinen aaltomalli joka on tehty nimenomaan Suomenlahden ja Itämeren olosuhteille. Merkitsevä aallonkorkeus on funktio tuulen nopeudesta, tuulen suunnasta ja etäisyydestä ympäröiviin rantoihin; aallonkorkeus pienenee kun saapuu saaren antamaan suojaan; se voi olla nolla suojatun rantaviivan tuntumassa; aaltoja voi tulla monesta eri suunnasta. Aallonkorkeus lasketaan erikseen jokaiselle mahdolliselle sijainnille koko merellä.

 

 waves

Hård vind i kvällningen - Kovaa tuulta ilansuussa

 

Dynamiskt, konfigurerbart väder

Du kan själv konfigurera vädret! Simulatorn har ca. 10 nyckelparametrar för vädret; vindstyrka och -riktning, molnighet, sikt, regntäthet, åsktäthet mm. Tillsammans skapar parametrarna ett mycket naturtroget väder, allt mellan vacker sommarhetta och åskstorm, där blixtarna kan lysa upp den nattliga omgivningen.

Vädret är dynamiskt, du kan definiera vädret för upp till 20 tidpunkter efter start. På en halv timme kan molnen torna upp sej och åskan börja hotfullt mullra; hela landskapet mörknar och vågorna ökar i storlek. Efter ett våldsamt ösregn kan vädret sedan åter klarna upp. Vädret ändrar steglöst, med hjälp av avacerad interpolation.

Du kan spara hela scenariot, inkluderande startposition, båtval, hastighet mm. i en fil, och väderdefinitionen sparas naturligtvis också.

 

Medtrafikanter

Du är inte ensam! Du möter andra båtar och i de djupare farlederna.kan du se fartyg. Dessa robotar är till sina fysiska egenskaper likvärdiga med de farkoster du själv kör; de reagerar på vågor och vind liksom din egen båt, och de styr med hjälp av roder eller propellerriktning, liksom du. Robotarna använder artificiell intelligens för att hitta destination och rutt.

 

Realistisk dynamik hos båtarna

Simulatorn har då den här artikeln skrives tre körbara båtmodeller, en Yamarin 68C, en öppen fiskarbåt av Pellinge-modell och en svensk mahognybåt av märket Ornö, samt flera båt/fartygsmodeller som kör av artificiell intelligens. Båtarnas flytkraft räknas i realtid på basen av bl.a. vågornas form; för ett enda skrov räknas över 20 000 kraftvektorer per sekund.

Skroven har en form, med längd, bredd, höjd, djupgående, deplacement, tyngdpunkt och tröghetsmoment. Då båten rör sej i vattnet, tas i beräkningarna med motorkraft, roderkraft, vindens påverkan, vattnets lyftkrafter, friktionen mot vattnet, dämpningskrafter, centrifugalkraft, linjär tröghet, rotationströghet. Dessa tillsammans orsakar båtens lutning, rotation och acceleration.

Simulatorns båtar rör sej otroligt realistiskt i vattnet och det känns som om du på riktigt sitter i båten när du kör. Om du har fört båt tidigare, känner du igen olika fenomen i simulatorn; t.ex. kan du "surfa" på en våg, då du kör i medvind.

 

Dynaaminen, konfiguroitava sää

Voit itse määrittää sään! Simulaattorissa on noin 10 avainparametria säälle; tuulen voimakkuus ja suunta, pilvisyys, näkyvyys, sade- ja ukkostiheys jne. Yhdessä nämä muodostavat hyvin luonnonomaisen sään, aina kesähelteestä ukkosmyrskyyn, jossa salamat voivat valaista öisen ympäristön.

Sää on dynaaminen, voit määrittää sen aina 20 ajankohdalle lähdön jälkeen. Puolessa tunnissa pilvet saattavat kasaantua ja ukkonen alkaa jyrisemään uhkaavasti; koko maisema tummenee ja aallot kasvavat korkeimmaksi. Rankkasateen jälkeen sää voi taas selkiintyä. Sää muuttuu portaattomasti, kehittyneen interpolaation ansiosta.

Voit tallettaa koko skenaarion, mukaan lukien lähtösijainnin, veneen valinnan, nopeuden jne. tiedostoon, ja luonnollisesti säämääritys tallentuu myös.

 

Kanssaliikennettä

Et ole yksin! Kohtaa muita veneitä ja syvemmissä väylissä saata nähdä laivoja. Nämä robootit ovat fyysisiltä ominaisuuksiltaan tasavertaiset itse ajamiesi alusten kanssa; ne reagoivat aaltoihin ja tuuleen kuten oma veneesi, ja ne ohjaavat peräsimen tai potkurin suunnan avulla, kuten sinäkin. Robootit käyttävät keinoälyä kohteensa ja reittinsä löytämiseen.

 

Veneissä realistinen dynamiikka

Simulaattorissa on tämän kuvauksen tekohetkellä kolme ajettavaa venemallia, Yamarin 68C, puinen Pellinki-mallinen avofiskari ja ruotsalainen Ornö-merkkinen mahonkivene, sekä muita vene/laivamalleja jotka ovat keinoälyn ohjaamia. Veneiden kelluntavoima lasketaan reaaliajassa mm. aaltojen muotojen perusteella; yhdelle rungolle lasketaan yli 20 000 voimavektoria sekunnissa.

Rungoissa on muoto jossa pituus, leveys, korkeus, syväys, uppoama, painopiste ja hitausmomentti. Kun vene liikkuu vedessä, laskentaan sisältyy moottorivoima, peräsimen voima, tuulen vaikutus, veden nostovoimat, kitka vettä vastaan, vaimennusvoimia, keskipakovoima, lineaarinen hitaus, rotaatiohitaus. Nämä yhdessä saavat aikaan veneen kallistumisen, rotaation ja kiihtyvyyden.

Simulaattorin veneet liikkuvat uskomattoman realistisesti vedessä ja tuntuu siltä että oikeasti istuisit veneessä kun ajat. Jos olet kuljettanut veneitä aikaisemmin, tunnistat eri ilmiöitä simulaattorissa; esim. voit "surffata" aallon päällä kun ajat myötätuulessa.

 

 dynamik

Sjögång - Merenkäyntiä

 

Sjökorten finns med

Simulatorn låter dej välja kortblad på samma sätt som du väljer kort från pappersserierna. Men simulatorn visar dej korten på ett unikt sätt - de kan ha varierande genomskinlighet, och igenom sjökorten ser du världen du kör i. Du kan enkelt, med mushjulet, anpassa kortets transparens så att det är precis lämpligt för scenariot du befinner dej i. Ytterligare kan du låta simulatorn flytta sjökortet så att det alltid följer din position.

Med musen zoomar och flyttar du kortet i en handvändning. Du gör ruttplanering, mäter bäringar, distanser genom att dra linjer på sjökortet med musen. T.ex. kan du göra en krysspejlning med simulatorns intuitiva handkompass, och rita in bäringarna med linjer i kortet.

 

Professionell radarsimulator

Båtsimulatorn innehåller också en radarsimulator som ger en verkligt högklassig radarbild - radarsimulatorn baserar sej på "verkliga ekon" i softvaran. Detta innebär att land och objekt kan vara i radarskugga. Endast de landmassor och objekt som i varje ögonblick är synliga från båten ger radareko.

Radarsimulatorn visar COG, zoomningsgrad, distansringar, spår och riktningsvektor anpassad till fart. Den stöder mätning av bäring, sidovinkel och distans och meddelar ETA med nuvarande fart vid mätning.

Radarsimulatorn visas transparent, du ser världen framför dej genom radarskärmen. Radarsimulatorn stöder overlay tillsammans med sjökortet, och returnerar exakta ekon - de sammanfaller exakt med vad som är inritat i kartbladet (förutom om kartbladet innehåller fel, vilket också händer ibland; då kan du se skillnaden mellav objektets verkliga position och den positionen i "papperskartbladet").

 

Merikartat mukana

Simulaattori antaa sinun valita karttasivut samalla tavalla kuin valitse paperisarjasta. Mutta simulaattori esittää ne sinulle ainutlaatuisella tavalla - niillä voi olla vaihteleva läpinäkyväisyys, ja näet maailman jossa ajat merikartan lävitse. Voit helposti, hiiripyörällä, säätää kartan läpinäkyväisyyden niin että se on juuri sopiva skenaariolle jossa olet. Lisäksi voit antaa simulaattorin siirtää merikartan niin että seuraa sijaintiasi.

Hiirellä zoomaat ja siirrät merikartan käden käänteessä. Teet reittisuunnittelua, mittaat suuntimat ja etäisyydet vetämällä hiirellä viivoja karttaan. Esim. voit tehdä ristiin peilauksen simulaattorin intuitiivisella käsikompassilla, ja lisätä suuntimat karttaan viivoina.

 

Ammattimainen tutkasimulaattori

Simulaattorissa on myös tutkasimulaattori, joka luo todella korkeatasoisen tutkakuvan - tutkasimulaattori perustuu "todellisiin kaikuihin" ohjelmassa. Tämä tarkoittaa että maa voi olla tutkavarjossa. Vain ne maan osat ja objektit jotka ovat joka hetkellä näkyvissä veneestä antavat tutkakaiun.

Tutkasimulaattori näyttää COG:n, zoomausasteen, etäisyysrenkaat, jäljen ja nopeuteen sovelletun suuntavektorin. Se tukee suuntiman, keulakulman ja etäisyyden mittauksen ja kertoo ETA:n nykyisellä nopeudella mittauksessa.

Tutkasimulaattori näkyy läpinäkyvänä, näet edessäsi olevan maiseman tutkanäytön lävitse. Tutkasimulaattori tukee overlay:n yhdessä merikartan kanssa, ja palauttaa tarkat kaiut - ne osuvat täsmälleen yhteen merikartan tietojen kanssa (paitsi jos merikartassa on virheitä, mikä myös tapahtuu joskus; silloin näet eron todellisen sijainnin ja "paperikartassa" olevan sijainnin välillä).

 

radar

Sjökort, transparent
Merikartta, läpinäkyvänä

 

kort

Radarsimulatorn på
Tutkasimulaattori päällä

 

kort radar

Overlay

 

 

Mörkerkörning

Stormwind Simulator är mästare på simulation av körning i mörker. Det kan vara kvällning, solen kan ha gått ner redan - allt efter hur du definierar tidpunkten. Vid skymning tänds alla navigationsljus, och du ser en värld av ljuspunkter, med fasta och blinkande ljus i olika färger. Vid tätare bebyggda områden ser du hur husenas ljus reflekteras i vattnet, tillsammans med navigationsljusen, himlens belysning och kanske en ståtlig solnedgång!

 

Pimeässä ajo

Stormwind Simulator on pimeässä ajon simulaation mestari. Voi vaihtua iltaan, ehkä aurinko on jo laskenut - kaikki sen mukaan kuinka määrität ajankohdan. Hämärtyessä kaikki navigaatiovalot syttyvät, ja näet maailman täynnä valopilkkuja, kiinteine ja vilkkuvine valoineen eri väreissä. Tiheämmin asutuilla alueilla näet kuinka talojen valot heijastuvat vedessä, yhdessä navigaatiovalojen, taivaan valon ja ehkä komean auringonlaskun kanssa!

 

movement in the dark

Rörelse i mörkret
Liikettä pimeässä

 

Spara ditt scenario och din körning

Du kan själv definiera scenarios och spara dem i datorn. Allt relevant sparas, tidpunkt, position, väder, båtval samt läget som råder då körningen startar (hastighet, kurs, motorvarv etc.). Senare kan du ladda in scenariot och påbörja körningen enligt detta - båten kan t.ex. färdigt ha full fart österut.

Om du gör en längre körning, och vill avbryta simulationen emellanåt, sparar du bara läget då du avslutar. Simulatorn sparar också automatiskt den senaste körningen, såsom den var då den avslutades. Till och med kan du, genom att trycka F5 under körningen, spara läget just då utan att avbryta någonting. Läget sparas då med ett namn som beskriver tidpunkten, och samtidigt sparas med samma filnamn den bild du just då såg i rutan - för en bild berättar ju mera än tusen ord.

 

80-sidig handledning

Handledningen är en manual för programmet men den innehåller också mycket annan nyttig information om navigation, hantering av båtar, livräddning mm. Du kan skriva ut handledningen med din egen skrivare, även som tvåsidig utskrift om din skrivare stöder det.

 

 

Njut av skärgården även vintertid.
Var en säker navigatör och ett exempel för andra!

 

Talleta skenaariosi ja ajosi

Voit itse määrittää skenaariot ja tallettaa ne tietokoneeseen. Kaikki olennainen tallentuu, ajankohta, sijainti, sää, veneen valinta sekä käynnistyshetkellä vallitseva tilanne (nopeus, suunta, moottorikierrokset jne.). Myöhemmin voit ladata skenaarion ja aloittaa ajon tämän pohjalla - veneellä voi esim. valmiiksi olla täysi nopeus itään päin.

Jos teet pidemmän ajon, ja haluat keskeyttää simulaation välillä, talletat vain tilanteen kun lopetat. Simulaattori tallettaa myös automaattisesti viimeisimmän ajon, sellaisen kuin se oli lopettaessa. Voit jopa kesken ajon, painamalla F5, tallettaa senhetkisen tilanteen keskeyttämättä mitään. Tilanne tallentuu siten nimellä joka kertoo ajankohdan, ja samalla tallentuu kuvaruudussa näkemäsi kuva samalla tiedostonimellä - koska kuvahan kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.

 

80-sivuinen käyttöopas

Käyttöopas on ohjekirja ohjelmalle mutta se sisältää myös paljon muuta hyödyllistä tietoa navigaatiosta, veneiden käsittelystä, hengenpelastuksesta jne. Voit tulostaa oppaan omalla kirjoittimellasi, myös kaksipuolisena tulosteena jos kirjoittimesi tukee tämän.

 

Nauti saaristosta myös talvella.
Ole varma navigoija ja muille esimerkkinä!