Båt- och navigationssimulator — just för dig!

God Jul och Gott Nytt År 2011

Vi önskar er alla en fridfull jul och ett framgångsrikt år 2011.  
 
Det komme flera nyheter till simulatorn under året - följ med läget!