Båt- och navigationssimulator — just för dig!

Ladda ner testversionen av programmet

Gratisverionen av Stormwind Simulator kan laddas ner genom att klicka här. Gratisversionen är en begränsad version av själva simulatorn, och omfattar enbart Jurmo-området. Den här versionen är lämplig för att kontrollera om programmet fungerar i den egna datorn. Filstorleken är ungefär 120 MB. För att ladda ner simulatorn måste man först registrera sig och/eller logga in.

Hela pogrammet är packat i en enda zip-fil. Lösenord för öppning av zip-filen är iota

 

 

Installera så här

För tillfället installeras simulatorn "manuellt":

1. Starta Windows Utforskaren
2. Skapa en mapp, t.ex. C:\Stormwind
3. Ladda ner zip-filen från länken ovan
4. Spara filen i C:\Stormwind
5. Klicka (eller dubbelklicka) på zip-filen då du har laddat ner den. Windows kan normalt öppna zip-filer utan att man behöver separata program för ändamålet (man ser det i Windows Utforskaren - om det i fil-listan till höger visas filer för en zip-fil på samma sätt som för en directory, då funkar det).
6. Ett nytt fönster öppnas. I det finns de enskilda filerna som zip-filen innehåller.
7. Måla alla filer och directoryn, dra dem till c:\Stormwind (i Utforskaren) och släpp.

 

OBS! Du måste också ha den senaste versionen av Microsoft DirectX 9 runtime installerad. Här är en direkt länk till Microsofts download-sidor:

www.microsoft.com/downloads/en/details.a...1b-bc6a-9b6652cd92a3.

Notera att du vid behov kan ändra språket på ovan nämnda sida.

Simulatorn skriver inte i Windows Registry, och använder endast installationsdirectoryn. I vissa fall kan det uppstå en fil som heter c:\debug.txt.

 

 

Start

Simulatorn startar genom att köra stormwind.exe. Skapa gärna en länk (ikon) genom att "dra och släppa" filen stormwind.exe till skrivbordet - men var noga med att hålla nere Alt då du "släpper" stormwind.exe på skrivbordet (då skapar du en länk). Simulatorn startar också genom att helt enkelt klicka (eller dubbelklicka, beroende på dina inställningar) c:\Stormwind\stormwind.exe (men starta inte två instanser av programmet - där finns ingen dubbelkörnings-check för tillfället).

Vid introduktionsscenen (roterande föremål) kommer du vidare genom att trycka Enter. Med Escape kommer du alltid bakåt. Då då valt köruppgift kommer du vidare genom att trycka Start nere till höger. Därefter får du hjälp med F1.

 

 

Manualen kan laddas ner som en pdf-fil!

 

 

Mera information om användningen av simulatorn finns i Forumet!

 

 

Copyright


Notera: Genom att ladda ner filerna förbinder du dej att behandla materialet konfidentiellt. Du får inte distribuera filerna eller använda dem för något annat ändamål än att testa simulatorn!

 


Lycka till!

 

Lataa ohjelman testiversio koneellesi

Stormwind Simulaattorin ilmaisversion voit ladata itsellesi klikkaamalla tästä. Ilmaisversio on rajoitettu versio itse simulaattorista ja se käsittää ainoastaan Jurmon aluetta. Tällä versiolla voit tarkistaa toimiiko simulaattori omassa koneessasi. Tiedostokoko on noin 120 MB. Simulaattorin latausta varten pitää ensin rekisteröityä ja/tai kirjautua sisään.

Koko simulaattori on pakattuna yhteen zip-tiedostoon. Salasana zip-tiedoston purkua varten on iota

 

 

Asenna näin

Tällä hetkellä simulaattoria asennetaan "manuaalisesti":

1. Käynnistä Windows Resurssienhallinta.
2. Luo hakemisto, esim. c:\Stormwind.
3. Imuroi zip-tiedosto yllä olevasta osoitteesta.
4. Tallenna zip-tiedosto hakemistoon c:\Stormwind.
5. Klikkaa (tai tuplaklikkaa) zip-tiedostoa kun olet imuroinut sen. Windows voi normaalisti avata zip-tiedostoja ilman että tarvitaan erillisia ohjelmia (sen näkee Resurrsienhallinnassa - jos tiedostolistassa oikealle näytetään tiedostoja zip-tiedostolle samalla tavalla kuin hakemistolle, silloin toimii).
6. Uusi ikkuna avautuu. Siinä on zip-tiedoston sisältämät yksittäiset tiedostot.
7. Maalaa kaikki tiedostot ja hakemistot, vedä ne hakemistoon c:\Stormwind (resurssienhallinnassa) ja päästä.Huom! Sinulla täytyy myös olla viimeisin versio Microsoftin DirectX 9 Runtime:sta asennettuna. Tässä on suora linkki Microsoftin download-sivuihin:

www.microsoft.com/downloads/en/details.a...1b-bc6a-9b6652cd92a3.

Huomaa että voit tarvittaessa muuttaa kieltä yllä mainitulla sivulla (tosin suomi näyttää puuttuvan, joten englanti lienee paras valinta).

Simulaattori ei kirjoita Windows Registryyn, eikä käytä muuta kuin asennushakemistoa. Joissakin tilanteissa saattaa syntyä tiedosto nimeltä c:\debug.txt.

 

 

Käynnistys

Simulaattori käynnistyy suorittamalla stormwind.exe. Luo mielellään linkin (ikoni) työpöydälle "vetämällä ja pudottamalla" tiedoston stormwind.exe työpöydälle - mutta varmista että pidät Alt:n painettuna kun "päästät" stormwind.exe:n työpöydälle (silloin muodostat linkin). Simulaattori käynnistyy myös yksinkertaisesti klikkaamalla (tai tuplaklikkaamalla, riippuen asetuksistasi) tiedostoa c:\Stormwind\stormwind.exe (mutta älä käynnistä kaksi yhtäaikaista instanssia ohjelmasta - tällä hetkellä ei ole tupla-ajon estoa).

Alkunäytössä (pyörivät esineet) pääset eteenpäin painamalla Enter. Escapella pääset aina taaksepäin. Kun olet valinnut ajotehtävän pääset eteenpäin painamalla Start-näppäintä alhaalla oikealla (näkyy huonosti). Sen jälkeen saat apua F1:llä.

 

Ohjekirja on ladattavissa pdf-tiedostona!

 

 

Lisää tietoa simulaattorin käytöstä löytyy Foorumista!

 

 

Copyright

 

Huom: Hakemalla tiedostot sitoudut käsittelemään aineiston luottamuksellisesti. Et saa levittää tiedostoja tai käyttää niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin simulaattorin testaukseen!

 

Onnea matkaan!